Przestrzeń publiczna przy bibliotece

Przestrzeń publiczna przy bibliotece

Lokalizacja: Wejherowo

Obiekt: Przestrzeń publiczna przy bibliotece

Opis: przedmiotem opracowania był projekt dwóch placów postojowych dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu budynku biblioteki. Projektowane zagospodarowanie terenu ma za zadanie wpisać się w charakter miejsca oraz podnieść walory estetyczne. W związku z tym stworzono kompozycję podkreślającą zabytkowy budynek oraz spełniającą funkcję reprezentacyjną oraz rekreacyjną. Celem jest wykorzystywanie przestrzeni przez użytkowników budynku.

Od strony frontowej zaprojektowano nowe ogrodzenie zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Przed frontem budynku wydzielono miejsce dla istniejącej kotwicy. Aby była lepiej widoczna od strony ulicy, zaprojektowano postument wyniesiony ponad poziom terenu z miejscem na tablicę informacyjną znajdującą się obecnie we wnętrzu budynku. W projekcie podkreślono morski charakter poprzez wykorzystanie jasnych otoczaków, niebieskich trawy ozdobnych w postaci kostrzewy sinej  oraz sosen kosodrzewin ‘Mops’ .  Przy wejściu frontowym zaprojektowano ozdobne rabaty z miejscami siedzącymi oraz postument na którym znajdzie się napis z nazwą biblioteki.

Od strony północnej zaprojektowano ażurową altanę przylegającą do budynku, która stworzy przestrzeń rekreacyjną przeznaczoną dla użytkowników budynku. Przy granicy terenu proponuje się stworzenie żywopłotu formowanego z grabu pospolitego. Gatunek ten jest często wykorzystywany w historycznych założeniach ogrodowych i nawiązuje do zabytkowego charakteru budynku. Głównym elementem tego fragmentu przestrzeni jest rozległy trawnik, który będzie pełnił funkcję miejsca spotkań i organizacji różnego rodzaju wydarzeń.

Od strony południowej, tuż przy budynku zaprojektowano parkingi rowerowe. Wydzielono dwa takie miejsca przy załamaniach budynku w pobliżu wejść. Nawierzchnie zaprojektowano ze żwiru stabilizowanego ekokratami.

W pobliżu tylnego wejścia do budynku wydzielono przestrzeń do wypoczynku. Zaprojektowano specjalne donice z cegieł klinkierowych z nasadzeniami w postaci miniaturowych drzewek wierzby oraz roślin sezonowych. Dookoła donic zaprojektowano drewniane ławki, które są integralną częścią donicy.

Strefę zachodnią przeznaczono na parking w postaci dwóch placów postojowych. Aby uzyskać możliwie jak największą powierzchnię biologicznie czynną, zaprojektowano miejsca postojowe z nawierzchni żwirowej stabilizowanej ekokratami, natomiast nawierzchnię drogi parkingowej w postaci ażurowej kostki betonowej.  Po południowej oraz północnej stronie parkingu zaprojektowano rabaty z wykorzystaniem wysokiej roślinności w postaci brzozy brodawkowatej, która w krótkim czasie stworzy „zieloną ścianę” osłaniającą dany teren.