Etapy współpracy

WSTĘPNA WYCENA

jeśli chcą Państwo poznać koszt projektu to proszę o przesłanie:

mapy terenu

aktualnych zdjęć terenu

uzupełnionego kwestionariusza – link kwestionariusz do ściągnięcia

lub kwestionariusz do uzupełnienia

SPOTKANIE W TERENIE 

możliwe jest spotkanie w terenie, które jest bezpłatne oraz niezobowiązujące.

Podczas spotkania ustalane są preferencje klienta, omawiana jest stylistyka,

wstępne rozwiązania oraz zakres współpracy z architektem.

 

OFERTA CENOWA

zawiera cenę, szczegółowe zestawienie elementów oraz datę rozpoczęcia współpracy

 

UMOWA 

po akceptacji oferty sporządzana jest umowa zawierająca

zakres prac projektowych oraz harmonogram.

 

INWENTARYZACJA TERENU

wykonanie pomiarów oraz analizy terenu

 

KONCEPCJE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

po rozmowach z klientem i uzgodnieniach tworzy się dwie koncepcje zagospodarowania terenu.

Klient dokonuje wyboru jednej z koncepcji lub wymiera elementy z każdej z opcji.

 

PRZEKAZANIE PROJEKTU

na końcowy etapie przekazuje się finalną dokumentację projektową

zawierającą projekt wykonawczy, wizualizacje 3D,

opis techniczny z zaleceniami pielęgnacyjnymi, kosztorys materiałowy.