Projekt ogrodu w Gdańsku

Projekt ogrodu w Gdańsku

Lokalizacja: Gdańsk Kiełpinek

Obiekt: Ogród o powierzchni 1150m2

Opis: Ze względu na spadek terenu zaprojektowano trzy poziomy ogrodu. Pierwszy poziom znajduje się w otoczeniu budynku. Od strony frontowej budynku zaprojektowano ścieżki oraz podjazd do garażu. Wybrana kolorystyka została dopasowana do stylistyki domu oraz pozostałych elementów znajdujących się w ogrodzie. Na podjeździe zaprojektowano geometryczne wzory o kontrastowych barwach. Wzdłuż ogrodzenia zaprojektowano nasadzenia drzew ozdobnych w postaci brzozy pożytecznej w odmianie ‘Doorenbos’. Na tym poziomie zaprojektowano drewniany taras oraz ozdobną rabatę.  Poziom ten został wydzielony murkiem oporowym z gabionów. W celach bezpieczeństwa zaprojektowano tuż przy murku oporowym rabatę z wyższych traw ozdobnych, które wyznaczają granicę pomiędzy dwoma poziomami.

Pomiędzy pierwszym, a drugim poziomem jest 85cm różnica wysokości. Z pierwszego poziomu można dostać się z tarasu po drewnianych schodach. Od schodów prowadzi kręta ścieżka do zejścia na kolejny poziom. Przy ścieżce znajdują się drewniane bramy, które stanowią również podpory dla pnączy – powojników. Od strony północnej zaprojektowano altanę w otoczeniu roślinności zimozielonej oraz kwitnącej. Dodatkowo altanę zasłonięto ogrodzeniem z drewnianych paneli, które mają chronić przed wiatrem. Przestrzeń w otoczeniu altany wydzielono niskimi murkami o wys.50cm z betonu architektonicznego. Po stronie południowej znajduje się przestrzeń wysypana żwirem przeznaczona dla dzieci. Na nawierzchni można postawić trampolinę, basen lub huśtawkę. Przy nawierzchni żwirowej zaprojektowano warzywnik w postaci trzech drewnianych skrzyń.

Najniższy poziom został zaprojektowany na szerokość ponad 3m i przeznaczony pod rośliny owocowe – drzewa i krzewy. Różnica pomiędzy drugim, a trzecim poziomem wynosi również 85cm. Przy zejściu na danym poziom zaprojektowano utwardzoną nawierzchnię przeznaczoną pod ławkę.

Dzięki wydzieleniu kilku poziomów w ogrodzie, teren zyskał na atrakcyjności, a każda przestrzeń posiada określone funkcje. Całość jest spójna ze względu na układ kompozycyjny oraz wykorzystane materiały.