Projekt ogrodu o pow. 7000m2

Projekt ogrodu o pow. 7000m2

Lokalizacja:  Sobieńczyce

Obiekt: Ogród 7000m2

Opis: Jest to niebywale urokliwe miejsce w otoczeniu pól, na którym zastano stary sad z wiekowymi drzewami. Inwentaryzacja dendrologiczna obejmowała prawie 200 drzew. Projektowane zagospodarowanie terenu miało za zadanie wpisać się w istniejącą roślinność oraz charakter miejsca. W związku z tym, stworzono kompozycję o naturalnym, swobodnym stylu. Układ ten,wyznaczają kręte ścieżki oraz rabaty o nieregularnych kształtach. Teren o powierzchni ok. 7000 m2 należało podzielić na mniejsze wnętrza ogrodowe, a każdemu przypisać określoną funkcję. a podstawie koncepcji stworzono projekt techniczny w którym znalazł się m.in. projekt zieleni, nawierzchni oraz elementów małej architektury.

Projekt został zaprezentowany na stronie http://sztuka-krajobrazu.pl